top of page
Giới thiệu Diễn giả khách mời
TS. Lê Anh Lan

Cô Anh Lan có hơn 28 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển, trong đó cô đã dành gần 18 năm cho lĩnh vực giáo dục của UNICEF Việt Nam. Công việc của cô chủ yếu là làm việc với chính quyền trung ương và địa phương nhằm thực hiện, điều phối, phát triển, và giám sát các chiến lược giáo dục. Ngoài công việc chính là hợp tác với các đối tác phát triển, cô Anh Lan còn dành nhiều thời gian làm việc với các thế hệ thanh thiếu niên, nhằm thúc đẩy các chương trình giáo dục, vận động cho sự hòa nhập xã hội – và tăng cường trách nhiệm giải trình của mọi bên liên quan đối với kết quả dự án.


Cô đã và đang đồng hành cùng mạng lưới đối tác toàn cầu với mục tiêu đặt sự công bằng, học tập và kỹ năng vào trọng tâm các chương trình giáo dục của UNICEF, đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của thanh thiếu niên và công dân, quá trình phát triển cảm xúc xã hội, học tập sớm, kỹ năng chuyển đổi, giáo dục cho trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, cải thiện kết quả học tập, xóa mù số và củng cố hệ thống giáo dục.


Cô Anh Lan bắt đầu sự nghiệp là một giáo viên tiếng Anh, đây cũng chính là một trải nghiệm cô luôn trân quý, vì nó góp phần giúp cô áp dụng hiệu quả các chính sách giáo dục vào thực tế hàng ngày trong lớp học.


Sự nghiệp của cô Anh Lan được định hướng bởi niềm khao khát hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em phát huy hết tiềm năng của mình thông qua việc tiếp cận với nền giáo dục chất lượng và hòa nhập. VSOD trân quý sự hỗ trợ, đồng hành của cô Anh Lan dành cho VSOD trong suốt thời gian qua, và hy vọng sớm được gặp cô tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam năm nay!

TS. Lê Anh Lan
bottom of page