top of page
Giới thiệu Diễn giả khách mời
Chị Trang Nguyễn

Chị Trang Nguyễn hiện là CEO, Giám đốc Điều hành tổ chức Teach For Việt Nam - một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, hướng tới xóa bỏ bất bình đẳng giáo dục và xây dựng một nền giáo dục hoàn thiện cho trẻ em Việt Nam.


💫 Chị là Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Sheffield Hallam, Vương Quốc Anh. Trước khi trở về nước và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chị từng là Chuyên viên Tư vấn Doanh nghiệp và Chuyên viên Phát triển Quỹ tại Quỹ Groundwork South Yorkshire, Vương quốc Anh và với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính và đầu tư tại KPMG và VPBS.


💫 Chị tham gia vào tổ chức Teach For Vietnam với niềm tin vững chắc rằng, giáo dục đúng đắn là con đường ngắn nhất để khơi dậy tiềm năng của trẻ em và mọi người, từ đó làm đòn bẩy cho kinh tế phát triển cũng như tạo ra sự thay đổi thực sự cho xã hội.


✏ VSOD rất hân hạnh khi chị Trang nhận lời tham gia Diễn đàn Phát triển Việt Nam năm nay với tư cách “Diễn giả Khách mời”. Bài chia sẻ của chị Trang tập trung vào Giáo dục về Phát triển bền vững: Cách tiếp cận sử dụng mô hình lãnh đạo tập thể (A Collective Leadership Approach For Education Of Sustainable Development):


“Các nỗ lực hướng tới giáo dục về sự phát triển bền vững hiện chủ yếu tập trung vào các thực tiễn, chính sách, đổi mới và công nghệ đã được chứng minh thay vì cùng làm song song với các chiến lược hỗ trợ sự phát triển của các nhà lãnh đạo và khả năng lãnh đạo của hệ thống.


Các nghiên cứu và bằng chứng mới nhất cho thấy Lãnh đạo tập thể là một thành tố quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển hóa vì mô hình này giúp phát triển năng lực lãnh đạo của nhiều nhóm đối tượng khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp. Đơn cử là việc đào tạo giáo viên, tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào chương trình học, xây dựng tài liệu và phát triển mạng lưới cộng đồng mang tính địa phương hóa sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu bóng dáng của các thành viên khác nhau trong cộng đồng và sự chủ động cũng như nỗ lực thực thi của cộng đồng đó.


Và mô hình lãnh đạo tập thể hoàn toàn có thể xây dựng và phát triển cho nhiều cộng đồng khác nhau, dẫn đến nhiều sáng kiến bền vững đến từ trong cộng đồng. “

Chị Trang Nguyễn
bottom of page